MayaHealth - Centar dobrih navika

Pozovi danas na:

060/402-61-92

Ayurveda

Ajurveda je, prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, najstariji održani sistem zaštite zdravlja u svetu, a poreklo vodi iz drevne Indije.

Sam izraz “ajurveda” sastavljen je od reči „ajus“, koja se prevodi kao život i „veda“ , koja znači znanje ili mudrost.

Ajurveda je mudrost življenja.

Primena ajurvede održala se usmenim prenošenjem hiljadama godina, a njeni prvi zapisi nastali su pre čak 5 000 godina.

Svetska zdravstvena organizacija ajurvedu je priznala 1977. godine kao metod tradicionalne medicine, a od 2007. ova drevna metoda priznata je i kod nas.

Kako nam ajurveda pomaže da dostignemo životni balans?

Ayurveda se od samog svog postanka zalaže za prihvatanje i razumevanje značaja povezanosti našeg tela, uma i duha, kao osnovnog preduslova za dostizanje i očuvanje zdravlja.

Prema ajurvedi, zdravlje je mnogo više od pukog odsustva bolesti I zato ona tumači zdravlje kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog, emotivnog socijalnog i duševnog blagostanja.

Ovo blagostanje ogleda se u balansu “doša” – energija unuar tela.

Disbalans između sfera našeg života, kao što su odnosi sa porodicom, prijateljima, kolegama, naša poslovna situacija i fizička neaktivnost, vode nas ka nezdravoj ishrani i načinu života koji postupno i svakodnevno narušava naše zdravlje i remeti balans doša, što nas vodi ka oboljevanju.

Kako ajurveda analizira trenutno stanje organizma?

Osnovni “dijagnostički” alat u ajurvedi je puls, jer on registruje impulse koje šalje svaka ćelija našeg organizma.

Prema ajurvedi, puls svake osobe oslikava jedinstveni odnos duha, tela i kosmosa u datom trenutku, a analizom pulsa dobija se precizna informacija o tome na koji način i koliko uspešno se telo prilagođava trenutnim uticajima unutrašnje i spoljne sredine.

U Centru dobrih navika moguće je izvršiti aparaturnu analizu pulsa, pomoću aparata VedaPulse iz Rusije, koji je prepoznat od strane brojnih ajurvedskih lekara Indije.

On nam, na osnovu analize pulsa, pruža veliki broja individualnih instrukcija u vezi ishrane i načina života.
Na taj način nam u mnogome pomaže da razumemo signale koje nam telo svakodnevno šalje, kao način na koji naše telo reaguje na stresogene faktore kao što su nezdrava, neredovna ili prekomerna ishrana, fizička (ne)aktivnost i prekomerna izloženost stresu.